Contact

Nederlandse Vereniging ter Bevordering en Instandhouding van Wapenverzamelingen ‘Edouard de Beaumont’ aangesloten bij de FESAC

Secretariaat

Staniasingel 29
9062 GL Oentsjerk 
Nederland

Daarnaast kunt u een mail sturen aan:
Secretaris(at)wm8.nl

Overige gegevens
IBAN NL49 INGB 0008 3070 91 – KvK 40536592 – Website https://wm8.nl

De door u verstrekte gegevens worden alleen gebruikt voor onze eigen verenigingsdoeleinden. Deze worden door ons niet aan derden verstrekt. 

Meldpunt Handhaving KCT

Opmerkingen met betrekking tot uw contact met de afdeling Korps Chef Taken (voorheen Bijzondere Wetten) van uw woonplaats kunt u per email melden via dit mailadres :

Meldpunthandhaving(at)wm8.nl

Bestuur

Voorzitter > Frank van Bokhoven > voorzitter(at)wm8.nl > tel: 0031 6 48109250

Secretaris > Alexander Boeijen > secretaris(at)wm8.nl

Penningmeester> Harry Otte > penningmeester(at)wm8.nl

Algemeen bestuurslid > Bart Bruurmijn > bestuurslid(at)wm8.nl