NVBIW Edouard de Beaumont

Nederlandse Vereniging ter Bevordering en Instandhouding van wapenverzamelingen Edouard de Beaumont

De NVBIW Edouard de Beaumont is opgericht in 1989 en heeft als doel:

  • het vergaren, behouden en ontwikkelen van kennis op het gebied van wapens in het algemeen en bij haar leden in het bijzonder.
  • het in ongeschonden staat behouden, eventueel daarnaar terugbrengen en conserveren van wapens die beschouwd worden als deel van het nationaal-, historisch-, cultuur-historisch, technisch-historisch en artistiek erfgoed;
  • het behouden van wapens om in de toekomst onderzoek mogelijk te maken.
  • het vergroten van de waardering bij het publiek over de cultuurhistorische en wetenschappelijke waarde van wapens in de ruimste zin van het woord;
  • het behartigen van de belangen van haar leden op dit gebied.

De vereniging wil dit doel te bereiken door – onder andere:

  • het stimuleren van de studie van wapens, munitie en ballistiek bij haar leden;
  • het bevorderen van onderling contact;
  • het organiseren van congressen, tentoonstellingen en bijeenkomsten;
  • het onderhouden van contacten met soortgelijke nationale en internationale instellingen, verenigingen en musea;