De Vereniging 'EdB'

De Nederlandse Vereniging ter Bevordering en Instandhouding van Wapenverzamelingen NVBIW Edouard de Beaumont werd in 1989 opgericht. Op voorspraak van één van deze oprichters, kreeg de vereniging de naam Edouard de Beaumont, naar de kleurrijke wapenhandelaar en -producent uit Maastricht (1841 –1895).

De belangrijkste doelstellingen van de vereniging zijn het vergaren, behouden, ontwikkelen maar vooral uitwisselen van kennis op het gebied van wapens in het algemeen. Maar zeker het in ongeschonden staat behouden, eventueel daarnaar terugbrengen en conserveren van wapens die beschouwd worden als deel van het nationaal-, historisch-, cultuur-historisch, technisch-historisch en artistiek erfgoed. De vereniging heeft daarmee een decentrale museale taak. De gespecialiseerde verzamelingen van de leden van de vereniging vullen de collectie van de betreffende musea in Nederland op natuurlijke wijze aan. 

Er wordt door onze leden continue onderzoek verricht dat zowel op nationaal- en internationaal niveau als door de Nederlandse overheid erkend wordt.

De vereniging organiseert ieder jaar meerdere bijeenkomsten, tentoonstellingen en symposia voor haar leden en niet-leden. Elk lid ontvangt daarnaast een relevant tijdschrift. Verdere activiteiten bestaan onder andere uit het verstrekken van advies en specialistische deskundigheid en ondersteuning aan zowel haar leden als de overheid. 

Wij streven altijd naar een hoogst mogelijk kennisniveau en zo representatief mogelijke wapencollecties voor onze leden, die zij weer op hun beurt zullen doorgeven aan toekomstige generaties.