Interne procedures en documenten

Op deze nieuwe pagina willen we duidelijkheid verschaffen over enkele procedures die gelden binnen onze vereniging.

Statuten

Huishoudelijk regelement

Vijfjaarsverklaring

De vijfjaars verklaring is nodig om opnieuw het verzamelverlof aan te vragen. Het bestuur moet deze ondertekenen en mag volgens Justis alleen afgegeven worden als de aanvrager de voorbije 5 jaren in voldoende mate zich heeft ingespannen, zich als verzamelaar te gedragen en te profileren.

Het is voor het bestuur altijd een opgave dit voldoende te beoordelen. Bovendien moeten wij ook met een pasklaar antwoord komen voor het geval Justis bij óns navraag komt doen wat het lid voor activiteiten heeft ontwikkeld ter onderbouwing van de vijfjaarsverklaring. Daarom vragen wij ieder lid, om bij de vraag voor een vijfjaarsverklaring, pro-actief te komen met een puntsgewijs lijstje, waarin de activiteiten van de afgelopen 5 jaar staan opgesomd. Dat kunnen ook heel eenvoudige zaken zijn, zoals bezoek bijeenkomsten of bezoek aan relevante musea, zolang wij maar een bewijsstuk hebben.

Aanvraag Cat2

Na minimaal drie jaar in het bezit te zijn van een WM8 verzamelverlof, is het mogelijk om een machtiging voor volautomaten aan te vragen. Hiervoor is nodig dat het verzamelplan wordt aangepast. Dit aangepaste plan moet vervolgens door het bestuur ondertekend zijn, alsmede formulier ‘verzoek om ontheffing op grond van de wet wapens en munitie’ (zie hieronder).

Verzamelplan

Sinds 2021 lijkt het er op dat Justis bij het verlengen van het verzamelverlof ALLE verlofhouders verplicht een geaccordeerd verzamelplan te overleggen. Dit kan een probleem zijn voor verlofhouders die voor 2005 hun eerste aanvraag hebben gedaan.

Het bestuur is gaarne bereid de oudere verlofhouders te begeleiden in de opstelling en formulering van hun verzamelplan. Wij zijn van mening dat dit constructiever is dan hiertegen te ageren. Wel is het verstandig de definitie van het verzamelgebied zo strategisch mogelijk te kiezen, zodat de huidige wapens in dit verzamelgebied vallen.

Geef tijdig richting het bestuur en/of wm8 commissie aan dat u hiermee geholpen wilt worden, aangezien er zeker wat tijd over heen kan gaan voordat het nieuwe verzamelplan fijngeslepen is!