Vuurwapens Verzamelen

In Nederland is het bezit van wapens en/of munitie voor burgers verboden.  Hier wordt in sommige gevallen een uitzondering op gemaakt ten behoeve van het bestuderen, educatie en instandhouding van historisch erfgoed. Omdat het een uitzonderingspositie betreft dienen verzamelaars te allen tijde goed op de hoogte te zijn van de op dat moment geldende wetgeving. 

Op dit moment zijn er de volgende mogelijkheden om lid te worden van een verzamelvereniging :

De ‘vrije’ vuurwapens, dit zijn de zogenaamde ‘Artikel 18’ (antieke) wapens welke zonder registratie voor iedere burger boven de 18 jaar vrij te bezitten zijn.

De ‘niet vrije’ vuurwapens, welke verlof plichtig (een vergunning is benodigd). De belangen van deze verzamelingen worden o.a. behartigd door de Nederlandse Vereniging ter Bevordering en Instandhouding van Wapenverzamelingen ‘Edouard de Beaumont’ (EdB).

Munitie is in Nederland altijd verlof plichtig (een vergunning is benodigd). 

In België worden de belangen van wapenverzamelaars van vergunning plichtige wapens behartigd door de Belgische Vereniging Van Wapenverzamelaars (BVVW)

Zie voor meer informatie de websites van de betrokken instanties : klik hier voor een overzicht

 NVBIW Edouard de Beaumont

Het lidmaatschap van de vereniging staat open voor mensen die in het bezit zijn van een verlof voor vuurwapens ten behoeve van verzameldoeleinden (een WM8), een ministeriële ontheffing, een erkenning of een andere bij wet voorziene vergunning tot het verzamelen van verlof- en/of ontheffingsplichtige wapens. Indien u niet in het bezit bent van dergelijke documenten wordt u binnen de vereniging begeleid tot volwaardig lid dat een WM8 kan aanvragen bij de overheid.

De leden

Wie zijn onze verzamelaars? Onze leden hebben veelal verschillende achtergronden, het merendeel bestaat uit mensen welke reeds beroepsmatig met vuurwapens te maken hebben zoals curatoren van musea, erkenninghouders, politie- en defensiemedewerkers maar ook (ex)sportschutters welke zich interesseren in de historie en techniek van vuurwapens. Ieder lid draagt de verantwoordelijkheid om een (deel) collectie aan te leggen, te onderhouden, kennis te vergaren en te delen met belanghebbenden.

Lidmaatschap

Omdat er een uitzonderingspositie gemaakt wordt in de wet op het verbod om vuurwapens te mogen bezitten worden er strenge eisen gesteld aan het lidmaatschap van de vereniging.  Indien u interesse hebt om lid te worden kunt u een email of brief sturen aan het secretariaat (contactpagina) met uw persoonlijke gegevens, achtergrond en hetgeen u wil gaan verzamelen. Vervolgens wordt door het secretariaat contact met u opgenomen en worden aan u de bescheiden toegestuurd ten behoeve van inschrijving. U dient echter met het volgende rekening te houden:

 • Er is altijd een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig ten behoeve van het voorhanden hebben van vuurwapens. Deze verklaring kunt u aanvragen bij uw gemeente waarna er een antecedentenonderzoek zal plaatsvinden. Deze screening gaat geheel buiten de vereniging om. Indien u in contact bent geweest met Politie en/of Justitie kan het zijn dat het VOG niet wordt afgegeven.
 • Vooraf dienen referenten te worden aangedragen welke uw interesse en vaardigheden kunnen onderschrijven ten aanzien van het verzamelen van vuurwapens.
 • Er zal een huisbezoek plaatsvinden door een ballotagecommissie, tijdens dit bezoek zal verder worden geïnventariseerd wat u voor vuurwapens wil gaan verzamelen en wat het algemeen belang kan dienen ten aanzien van het aanleggen van een dergelijke verzameling
 • Indien bovenstaande punten zijn doorlopen kunt u als aspirant lid worden toegelaten tot de vereniging. Tijdens uw aspirant lidmaatschap dient u op eigen kosten de EdB cursus te volgen voordat u volwaardig lid kan worden van onze vereniging. Tijdens de cursus worden onder andere de volgende zaken behandeld:
  • Juridische aspecten
  • Veiligheid en opslag
  • Technische kennis van vuurwapens
  • Conservering en restauratie van vuurwapens
  • Publicatie en het schrijven van artikelen over vuurwapens
  • U wordt begeleid bij het schrijven van een scriptie en een verzamelplan

De cursus wordt afgesloten met een werkstuk. Houd er rekening dat het volledige traject ongeveer twee jaar in beslag kan nemen. U kunt tijdens deze periode wel de ledenbijeenkomsten bezoeken en zo kennis en contacten opdoen omtrent het verzamelen.

Hierna wordt u volwaardig lid en kunt u (indien u dit nog niet had) een verlof tot het voorhanden hebben van vuurwapens ten behoeve van verzameldoeleinden (WM8) aanvragen bij de Politie.

Lijkt het u leuk om met verzamelen te beginnen en heeft u rekening gehouden met bovenstaande informatie? Ga dan naar de lidmaatschapspagina.