Vuurwapens Verzamelen

Voor personen die in georganiseerd verband een serieuze studie maken van de historische, culturele of technische ontwikkeling van vuurwapens is het wettelijk mogelijk om vuurwapens met een verzamelverlof en/of ontheffing te verzamelen. Die personen moeten dan lid zijn van een door de Minister van Justitie en Veiligheid erkende vereniging van wapenverzamelaars.

De Nederlandse Vereniging ter Bevordering en Instandhouding van Wapenverzamelingen Edouard de Beaumont is één van die verenigingen – naast andere Nederlandse verenigingen van wapenverzamelaars – zoals de Nederlandse Vereniging voor Wapenhistorie en Techniek (NVWHT) en de Nederlandse Vereniging van Verzamelverlofhouders Collectare Arma Studiorum (CAS).

Lidmaatschap

Het lidmaatschap van de vereniging staat open voor mensen die in het bezit zijn van een verzamelverlof (WM8), een ministeriële ontheffing, een erkenning of een andere bij wet voorziene vergunning voor het verzamelen van wapens waarvoor een verlof- en/of ontheffing nodig is. Ook zonder dergelijke documenten is het mogelijk om lid te worden, maar dan begint u eerst als aspirant-lid.

Om als individuele wapenverzamelaar in aanmerking te komen voor de verlening van een verlof tot het voorhanden hebben van vuurwapens van categorie III voor verzameldoeleinden moet u aan verschillende voorwaarden voldoen. Leest u daarvoor de Circulaire wapens en munitie 2019.

De NVBIW Edouard de Beaumont is een studievereniging van vuurwapens. Waarbij naast het actief verzamelen van vuurwapens het serieus bestuderen van de historische, culturele of technische ontwikkeling van vuurwapens even belangrijk is. Het een gaat niet zonder het ander. Het vergaren, behouden en ontwikkelen van kennis is dan een ook belangrijk doel van onze vereniging.

Om (aspirant)-lid te worden van onze vereniging meldt u zich aan via het e-mailadres: contact (at) wm8.nl. Na inschrijving komt u in een toelatingsprocedure.

Aandachtspunten bij aanmelding

 • U heeft altijd een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig;
 • U moet drie schriftelijke verklaringen overleggen van personen die uw interesse en vaardigheden onderschrijven voor het verzamelen van vuurwapens;
 • Na aanmelding volgt een ballotage;
 • Een aspirant-lid moet op eigen kosten – momenteel € 350,00 – een opleiding bij de vereniging volgen om volwaardig lid te kunnen worden. Een lid kan dan in het bezit komen van een verzamelverlof WM8;
 • De opleiding omvat acht tot negen cursusdagen in een periode van acht tot negen maanden. De opleiding omvat onder andere:
 • Het schrijven van een verzamelplan;
 • Het individueel uitvoeren van een onderzoek en het doen van een verslag van dat onderzoek in de vorm van een werkstuk c.q. scriptie. Elk onderzoek draagt bij aan een van de doelen van de vereniging: ‘het vergaren, behouden en ontwikkelen van kennis op het gebied van wapens in het algemeen en bij haar leden in het bijzonder.’
 • Het houden van een presentatie over dat onderzoek. Elk onderzoek draagt bij aan een van de doelen van de vereniging: ‘het vergaren, behouden en ontwikkelen van kennis op het gebied van wapens in het algemeen en bij haar leden in het bijzonder.’

Praktische informatie

 • Het inschrijfgeld bij aanmelding als (aspirant-)lid is € 150,00;
 • Het inschrijfgeld voor de verplicht te volgen opleiding is € 350,00;
 • De contributie voor 2022 is € 81,00;
 • Als lid ontvangt u het blad SAM Wapenmagazine;
 • Als lid heeft u toegang tot alle bijeenkomsten van de vereniging;

Voor meer informatie of aanmelding neemt u contact op per mail: contact (at) wm8.nl of schriftelijk, zie de contactpagina.