Symposium 2022

Het bestuur is nog steeds van plan een symposium te organiseren. Door personele problemen bij diverse bestuursleden EN de corona maatregelen, is hierin helaas vertraging opgetreden.

De richtdatum is nu voorjaar 2022. Inmiddels hebben we wel een runbook en diverse sprekers bereid gevonden om te presenteren. Helaas was er ook bij de horeca terughoudendheid om op zo’n lange termijn hun locatie vast te leggen.

Indien u een zinvolle bijdrage denkt te willen doen aan de organisatie, laat dat weten, want we zijn altijd op zoek naar meer handjes!

Ledenpassen 2021/2022 uitgereikt

Bij de laatste bijeenkomst (12 september) is aan de aanwezigen de ledenpas uitgereikt. Alle andere passen zijn de dagen daarna via de post opgestuurd.

Indien u de pas niet ontvangen heeft, laat ons dat dan weten, want dan is er iets verkeerd gegaan met de versturing, bijvoorbeeld omdat wij een niet up-to-date adres hebben!

Marinus Knap benoemd tot erelid!

Tijdens de ledenvergadering van 12 september 2021 is Marinus Knap benoemd tot erelid van onze vereniging!

De versierselen die daar bij horen een oorkonde en de gouden EdB speld, zijn hem een dag later uitgereikt door Harry Otte en Rene Jousma.