Organisaties & Instanties Wapen- en munitieverzamelingen

  Belangenbehartigers Nationaal & Nederlandstalig
 Logo : VNW Vereniging Nederlandse Wapenverzamelaars (VNW) - art.18 wapens
 Logo: EdB Nederlandse Vereniging ter Bevordering en Instandhouding van Wapenverzamelingen 'Edouard de Beaumont'  (EdB) - verlofplichtige wapens
 Logo: NVBMB Nederlandse Vereniging ter Bestudering van Munitie en Ballistiek (NVBMB) - munitie
 Logo: BVVW Belgische Vereniging Van Wapenverzamelaars (BVVW) - vergunningplichtige wapens
   
  Europese Koepelorganisaties
 Logo: FESAC Foundation for European Societies of Arms Collectors (FESAC) - wapenveramelingen
 Logo: ECRA European Cartridge Research Association - munitieverzamelingen
   
  Nederlandse wetgeving en handhaving
 Logo: Ministerie van Veiligheid en Justitie Ministerie van Veiligheid en Justitie - wetgever
 Logo: Dienst Justis Dienst Justis - uitvoeringsinstantie Ministerie van Veiligheid en Justitie
 Logo: Belastingdienst Douane Belastingdienst Douane - Centrale Dienst voor In en Uitvoer (consent & vergunning aanvragen)
 Logo: Politie Politie Afdeling Korpscheftaken - Administratieve taken & Handhaving